Fotos cedidas por Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez, Alberto Ruiz de Oña, Mari Fe Sancosmed Miragaya, Museo Provincial, Fernando Enríquez Río, Ramón Buján Real, Cesar Vazquez Parga, José María Lago, Luis Fernández Guitián, José Rodríguez, Antonio Pedreira Fuentes, Benjamín Fernández Gutiérrez, Carlos Santalla López, Carmen Enríquez Río, Ramón Enríquez Río, Manuel Muñiz, Asociación Amigos do Patrimonio de Castroverde, Concello de Paradela, Luis Adrio Torrón, Manuel Muñiz Besteiro, Juan José Novo Gabeiras, Pegerto Torres Hermida, Simonetta Dondi, Alfonso Morado Paz, José Gallego Vila, Benedicto Palmeiro Lepina, Angel Sánchez Caseiro, Ramón Piñeiro Campos, Jorge Vázquez Freire, Jesús Río Ramilo, Eduardo Prieto Boso, Julio Abelaira Casal, Ángel Vega González, José Luis Labariñas, Jesús Santiso Méndez, Cipriano Espinosa Esperiña, Manuel Fernández Macía, Jesús Vilar Vidal, Anuska Fernández, Plácido González Ares, Manuel González Nuñez, Antonio Rúa Saavedra, Miguel Asorey Otero, Lorenzo Martínez González, Javier Diéguez Diéguez La Voz de la Verdad, José Antonio Vázquez López, Hermana María Belén, José Antonio Llenderrozos López, José María Huertas Hermida, Marcos Álvarez Fernández, Pedro Arrojo Fernández, Alejandro Piñón Espasandín, Carme López Calderón, José Antonio Miguelez, José Argul Fulgueiras, Eduardo Miguez López, Manuel Val Varela, Jesús Trigo López, Julio Jorge Fernández Doval, José García Regal, Antonio Dominguez, Miguel Barreiro, Leopoldo Sanmartín Pazos, Padre José Luis Álvarez, Carmen Fernández de la Vega, Antón Negro, José Tirso Villasante Pereiro, Trini Moreiras Quintas, Asociación de Veciños Para a Defensa e Desenvolvemento Ambiental de San Vicente de Argozón, Mauro Heriberto Negro Fernández, Manuel Polo Pérez, Parroquias de Ribadeo (Sta María do Campo, Couxela, Cubelas), Manuel Areán Fernández, Manuel Pérez García, Peruchela, Manuel Casanova Pérez, Mary Fernández Vila, Miguel Ángel Álvarez Pérez, José Vazquez Casanova, Jesús García Álvarez, Severino Piñeiro, Ángel Rincón López, Juan Atarés Ayuso, José Rodríguez Pulpeiro, Manuel Escaríz Magariños, Miguel Ángel Álvarez

® Anduriña

                                                                                                                                                                                 Inicio                                                                                                      

                                                                                                        

 LUGO

Música: Muiñeira de Lugo por Cantigas e Flores
Lugo y su murallaOs Pasos en Trasparga